Sadyang may mga mansta…

na hindi nakukuha sa paglalaba. Nakatatak na sa lahat ng makakakita ng damit mo na may mantsa na. Ang mahalaga, sa susunod, hindi ka na kakain pa ng nakakamantsang mga bagay-bagay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s